نمردیم و توی فوروم Reporting Services مایکروسافت Top Answerer شدیم

چند وقتیه که بخاطر ارتقای پروژه Reporting Services شرکت از نسخه 2005 به 2008 درگیری دارم و به همین دلیل بعضی از مشکلات رو توی فوروم ریپورتینگ سرویس مایکروسافت مطرح کردوم و بالطبع رفت و آمدهام به این فوروم زیاد شده . نکته ای که برای من جالب بود این بود که بعد از مدتی ( چیزی کمتر از یکی دو هفته ) توی فوروم Reporting Services مایکروسافت به عنوان Top Answerer انتخاب شدم !!! این درحالی بود که فعالیت من زیاد هم نبود .
همیشه فکر می کردم که کار کردن توی فورومهای خارجی ها احتیاج به دانش زیادی داره، البته نه این که نم زیاد نمی دونم ولی انتظارم خیلی بیشتر از اینها بود واسه همین هم وقتی اسمم رو به عنوان Top Answerer دیدم واقعا خوشحال شدم به همین دلیل یک مطلب هم راجع بهش نوشتم . البته می دونم که اصلا مهم نیست ولی بخاطر اینکه امروز یک مطلب نوشته باشم این رو گذاشتم چون واقعا وقت برای نوشتن یک مطلب نداشتم .

این هم لینک فوروم Reporting Services مایکروسافت

من با آی دی کماریکان در فوروم مایکروسافت

من با آی دی کماریکان در فوروم مایکروسافت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: