رفع مشکل Deploy نشدن صحیح DataSource در SSRS

یک پروژه Reporting Services شامل سه بخش است. بخش اول خود Project است که در برگیرنده دو قسمت بعدی است – بخش دوم مربوط به DataSource است که در گزارشات استفاده می شود . این datasource در واقع همان Connection String است که در آن آدرس DataBase داده می شود و بخش سوم گزارش ها هستند که نهایتا توسط کاربر نهایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

در برخی موارد وقتی که یک گزارش را به تنهایی و یا همه گزارشات یک Project را Deploy می کنیم ، DatSource مربوط به آن گزارش خاص و یا آن Project خاص Deploy نمی شود . چرا که از قبل یک نسخه از DataSource در Report Server قرار دارد .

 

Warning : Cannot deploy data source Hajloo to the server because it already exists and OverwriteDataSources is not specified.

 

یکی از جاهایی که این مشکل بروز می کند وقتی است که شما خطای Symetric Key را می گیرید که قبلا در همین وبلاگ چگونگی برطرف کردن آن خطا را آورده ام .

رفع مشکل The report Server cannot decrypt symetric key در Reporting Services 2008

همچنین در همان مطلب نوشته ام که شما باید همه تنظیمات را مجددا انجام بدهید ، یکی از تنظیماتی که مورد نیاز است این است که پس از Deploy همه گزارشات ، DataSource همه آنها را تک به تک مجددا به صورت دستی معرفی کنید که این کار وقتی تعداد گزارشات بالا باشد  واقعا هم وقتگیر است و هم ناراحت کننده . برای اینکه برای هر گزارش بصورت جداگانه DataSource را معرفی نکنید ، تنها کاری که باید انجام دهید آن است که Solution گزارش ها را باز کرده و روی تک تک Project ها کلیک راست کرده و گزینه OverWriteDataSources را برابر True قرار دهید . پس از اینکار همه Project ها را مجددا Deploy کنید . نهایتا مشکل شما حل خواهد شد .

پنجره Project Properties در Reporting Services

پنجره Project Properties در Reporting Services