یک برنامه نویس چقدر از فشار تحویل پروژه را باید تحمل کند

تا به حال چندین بار شده که پروژه های انجام شده در شرکت هایی که در آنها مشغول کار بودم واقعا به اتمام رسیده و باید به مشتری تحویل می شده ، این پروژه ها گرچه در شرکت تست شده و یکسری از مشکلات آنها رفع شده بود اما نهایتا هنگام تحویل به مشتری به مشکلاتی بر خورده بود که آنها توسط مشتری برای رفع گزارش میشده . مسلما در چنین شرایطی که پروژه در حال تحویل به مشتری نهایی است و شرکت مدتی ( مثلا شش ماه یا یک سال یا … ) روی آن وقت گذاشته ، بروز مشکلات نزد مشتری کمی قابل قبول نیست و مسلما دید بدی را سمت مشتری از شرکت ایجاد می کند .

در این مواقع افرادی که مسئول انجام بخش های متفاوتی بوده اتند ( که آن بخش ها به مشکل خورده ) فشار زیادی را از سمت مدیر پروژه تحمل می کنند . چیزی که واضح است آن است که هر شخص نسبت به مسئولیتی که دارد در تیم حقوق گرفته و به همان میزان در پروژه سهم دارد و درگیر است . در این میان بطور معمول مدیر پروژه ها از همه افراد پروژه حقوق بالاتری می گیرند و مسئولیت کل پروژه با آنها است . این افراد هستند که یک تیم را جهت ایجاد یک برنامه جمع می کنند و کارها را بین آنها تقسیم می کنند و نهایتا یک محصول زیر نظر همین افراد است که نهایی می شود و برای ارائه به مشتری آماده می شود . مسلما هنگام تحویل به مشتری هرگونه بروز خطا هم بیش از سایرین متوجه مدیر پروژه است .

چیزی که روشن است پس از گزارش یک مشکل از سمت مشتری به شرکت ، مشکل با توجه به گستردگی واهمیت آن باید سریعا رفع شود . در این هنگام مدیر پروژه روی افراد درگیر فشار بیشتری آورده و انتظار دارد که مشکل گزارش شده سریعا رفع گردد . خیلی وقتها شرکت هایی را دیده – شنیده و تجربه کرده ام که در این مواقع نیروها را شب هنگام هم به کار نگه می دارند و برای حل مشکل اقدام می کنند و برنامه نویسی که باعث ایجاد خطا شده را بیش از سایرین مقصر دانسته و انتظار دارند که وی از سایر اشخاص بیشتر روی موضوع حساس باشد و شب روی مشکل کار کرده و مشکل را حل کند .

خیلی وقتها هم شده که نیروی برنامه نویس همین کار را کرده و مشکل را حل کرده و یا با صرف انرژی بسیار زیاد ، مشکل باز هم رفع نشده و چه بسا باعث مشاهده و بروز مشکلات جدید هم شده . اما واقعا یک برنامه نویس ساده که نه پروژه را گرفته – نه با مشتری درگیر بوده – نه سیستم را تحلیل و  طراحی کرده و نه حتی مسئولیت بالایی روی پروژه نداشته چقدر باید در این هنگام ( زمان بروز مشکل ) روی حل مشکل انرژی بگذارد و چقدر از فشاری را که مشتری روی مدیر پروژه می آورد را باید از سمت مدیر پروژه تحمل کند . این بحث مطمئنا مباحث دیگری را هم دارد که بخاطر کمی وقت و طولانی شدن نوشته به آنها اشاره نمی کنم . نظر شما چیست ؟